همه چیز درباره ی فتق

چهارشنبه 12 مهر 1391 08:38 ب.ظنویسنده : حسام الدین خضری

 
علل فتق. معمولاً علت مشخصی برای فتق وجود ندارد،گرچه در بزرگسالان گاهی با بلند کردن اجسام سنگین همراه است. فتقها ممکن است در شیرخواران و کودکان وجود داشته باشد.وقتی پوشش اطراف اورگانهای داخل شکم در دورۀ جنینی بطور مناسبی بسته نشده باشد فتق شكمی ایجاد می شود. یك هرنی می تواند در ماههای اول بعد از تولد به دلیل ضعفی كه در عضلات شكم وجود دارد، اتفاق بیافتد

ریسك فاكتورهای ایجاد فتق. فتق ها غالبا بیشتر در بچه هایی رخ می دهند كه یكی یا چند مورد از ریسك فاكتورهای ذیل را داشته باشند: سابقۀ خانوادگی فتق، فیبروز كیستیك، رشد غیر عادی مفصل ران dysplasia of the hip ، بیضه های نزول نیافته، ناهنجاری در مجرای ادراری abnormalities of the urethra، یبوست مزمن، فشار حین اجابت مزاج (3).

هرنی اینگوئینال چیست؟ همزمان كه جنین مونث در شكم در طول حاملگی رشد میكند و كامل می شود بیضه ها هم رشد كرده و سپس در حدود ماه هفتم به پایین و داخل اسكروتوم نزول می یابند و این پایین امدن از طریق كانالی به نام كانال اینگوئینال صورت می گیرد . مدت كوتاهی بعد از تولد با بسته شدن این كانال از برگشت بیضه ها به داخل شكم جلوگیری می كند. اگر این كانال بطور كامل بسته نشود یك حلقه ای از روده می تواند از ناحیه ضعیف موجود در پایین دیواره شكم وارد این كانال شده و ایجاد فتق نماید. اگر چه در جنین دختر بیضه وجود ندارد ولی كانال اینگوئینال در انها نیز وجود دارد و لذا هرنی در این ناحیه می تواند به خوبی ایجاد شود (3). یك فتق اینگوئینال اطفال در هر سنی می تواند رخ دهد، اما بیشترین شیوع در اوایل كودكی و شیرخواری می باشد. 3 تا 5 درصد نوزادان بالغ ممكن است با یك فتق اینگوئینال متولد شوند.

هرنی اینگوئینال می تواند در موارد زیر رخ دهد(3).

در 3 درصد از تمام کودکان

بیشتر در كودكان نارس

در پسر ان به مراتب بیشتر از دختران

در ناحیه كشاله ران راست بیشتر از سمت چپ، اما در هر دو طرف هم می تواند اتفاق بیافتد.

علامت های هرنی اینگوئینال. هرنی ها معمولا در نوزادی رخ می دهند اما ممكن است در چند هفته الی تا چند ماه اول به دلیل خالی بودن كیسه فتق هیچگونه علامت جسمی نداشته باشد. تقلا كردن و گریه كردن علت هرنی نیست اگر چه هر عاملی كه فشار داخل شكم را افزایش دهد می تواند با راندن احشاء بطرف كیسه فتق  هرنی را بزرگتر و برجسته تر نماید. هرنی اینگوئینال به مانند یك تورم یا برامدگی در كشاله ران یا در اسكروتوم ظاهر می شود این برامدگی در زمان گریه كودك و در كودك بزرگتر با ایستادن یا خم شدن ممكن است بیشتر نمایان شود همچنین در زمان ارام بودن کودک، دراز كشیدن یا با وارد آوردن فشار آهسته ممكن است به عقب برگردد و یا كوچكتر شود (2-3).

هرنی نافی چیست؟  هنگامی كه جنین در حال رشد و كامل شدن در شكم مادر می باشد، در دیواره شكم جنین مجرا یا شكاف كوچكی وجود دارد كه بند ناف از این طریق جنین را به جفت وصل می كند . بعد از تولد این مجرا همزمان با بالغ شدن کودک بسته می شود. گاهی این ماهیچه بطور كامل ترمیم نمی شود و در این صورت مجرایی در آن باقی خواهد بود در این صورت حلقه ای از روده میتواند وارد این قسمت معیوب از ماهیچه شكم شده و تشكیل فتق دهد. از نظر اندازه سایز فتق بین 1 تا 3 سانتیمتر  متغیر می باشد (2،3).

هرنی نافی در موارد زیر رخ می دهد:

در حدود 10 درصد از تمام  کودکان

بیشتر در کودکان نژاد آفریقایی- امریكایی

در دخترها بیشتر از پسرها

بیشتر در شیرخواران نارس

در کودکان با سندرم داون Down Syndrome

علامت های هرنی نافی: هرنی نافی به مانند یك تورم یا برامدگی در ناحیه ناف ظاهر می شود و تورم و برامدگی در زمان گریه طفل برجسته تر و مشخصتر می گردد و در زمان ارام بودن و یا دراز كشیدن بچه كوچكتر شده و یا حتی ممكن است محو گردد (3). معمولا درد وجود ندارد (5).

تشخیص هرنی. پزشک ممکن است وجود فتق را در یک معاینه بالینی تشخیص دهد.توده ممکن است در شیرخواران و کودکان بجز زمان گریه یا سرفه نامشخص باشد (4). بعد از معاینه تعیین می شود كه آیا هرنی قابل تعدیل است؟ می توان با فشار تا حدودی به داخل فضای شكم برگرداند یا نه؟ پزشك ممكن است دستور گرفتن عكس رادیولوژی یا سونوگرافی از شكم جهت معاینه دقیق تر روده ها را بدهد بخصوص اگر هرنی از نوع غیر قابل تعدیل باشد (3).

چرا هرنی نگران كننده است؟ این نگرانی در واقع به خاطر ترس از ادامه پیدا كردن فتق و ایجاد یك فتق گیر افتاده و به دنبال آن پیدایش فتق مختنق و آسیب به آن قسمت از روده كه در فتق گیر افتاده می باشد (3).

هرنی قابل تعدیل. هرنی كه می توان با فشار به آن  تا حدودی احشاء داخل آن را به داخل فضای شكم برگرداند.

هرنی غیر قابل تعدیل. هرنی كه نمیتوان با فشار به آن  احشاء داخل آن را به داخل فضای شكم برگرداند (3).

فتق گیر افتاده  Incarcerated. گاهی اوقات حلقه ای از روده كه از طریق ناحیه معیوب وارد كانال فتق شده ممكن است در انجا گیر بیافتد و به مدت طولانی تعدیل نیابد. این بدین معناست كه ان قسمت روده نمی تواند بتدریج به داخل فضای شكم برگردد. بدنبال این نوع فتق نشانه های انسداد روده مثل استفراغ صفراوی، احساس پری ونفخ شكم ، درد و احساس ناراحتی و تب  ظاهر می شود(2،3).

فتق مختنق Strangulating. در صورت ادامه پیدا كردن فتق گیر افتاده ، بدنبال نقص برگشت وریدی در روده گیر افتاده و تورم آن و فشار وارده از طرف دیواره بر روی آن قسمت روده جریان خون ناحیه كم یا متوقف می شود و روده مختنق دچار آسیب، نكروز و مرگ می شود. در صورت اختناق با علائمی مثل ورم، قرمزی، حساسیت ناحیه همراه می گردد (2).

عوارض. فتق گیر افتاده ممکن است منجر به خفقان روده گردد،که ممکن است به گانگرن منتهی شود، یک وضعیت خطرناک که نیاز به جراحی اورژانس دارد (4).

درمان هرنی اینگوئینال. بیشتر فتق ها را می توان به درون حفرۀ شکمی برگردانید (فتق ها قابل تعدیل). این كار بهتر است توسط پزشك و بعد از آرام كردن كودك صورت گیرد و در یك كودك مضطرب شاید لازم شود بعد از تجویز دارویی سداتیو این كار را انجام داد(3).

اگر نتوان فتق را با فشار به درون حفرۀ شکمی برگردانید، تقریباً همۀ فتق ها به جراحی نیاز دارند،ترجیحاً قبل از این که عوارض رخ دهد ،تا قسمت فتق یافته روده به جایش برگردانده شده و عضلات ضعیف دیوارۀ شکم ترمیم شوند (4).

فتق های گیر افتاده و مختنق. پزشك ابتدا سعی در برگرداندن محتویات فتق می كند و در صورت عدم موفقیت بصورت اورژانسی و فوری عمل جراحی ترمیم فتق برای بیمار انجام می شود (2).

 درمان  هرنی نافی. تا سن یك سالگی بیشتر هرنی های نافی بدون نیاز به عمل جراحی بصورت خودبخود بسته می شوند و تقریبا همه هرنی های نافی تا سن پنج سالگی بدون عمل جراحی بسته می شوند (3).

چنانچه فتق نافی تا سن 3 تا 5 سالگی تداوم یابد یا بزرگتر شود و یا غیر قابل تعدیل باشد و سبب علایم شود ترمیم جراحی ضرورت خواهد داشت (2). اختناق این نوع فتق نادر است ولی در صورت وجود نیاز فوری به جراحی خواهد داشت (2).

اقدامات پس از عمل و آموزش به والدین. پس از رفع اثرات بیهوشی و امكان مصرف مایعات از راه دهان بیمار مرخص می شود. در صورتی كه فتق از نوع حبس شده یا مختنق بوده حداقل بمدت 24 ساعت نباید ترخیص شود.

آموزش زمان ترخیص. تمیز و خشك نگه داشتن شكاف جراحی، حمام اسفنجی به جای وان بمدت یك هفته پس از عمل، عدم تماس كهنه با پانسمان جراحی و تعویض مكرر برای پیشگیری از عفونت ناحیه عمل، ممانعت از فعالیت فیزیكی سنگین توسط كودكان بزرگتر  به مدت  دو تا سه هفته پس از جراحی.

پیش آگهی. جراحی در شیر خوار و كودك غالبا بدون عارضه است. احتمال بروز فتق در طرف مقابل زیاد است (2). احتمال بروز دوباره آن بعد از ترمیم خود بخود یا با جراحی نادر است در حدود 1 تا 3 درصد (4). احتمال بروز دوباره در صورتی كه آن قسمت روده آسیب دیده باشد زیاد است (3).


آخرین ویرایش: - -

 
جمعه 3 آذر 1396 04:43 ب.ظ
قدردانی از استقامت شما را در وبلاگ خود قرار داده و اطلاعات دقیق ارائه می دهد.
خوب است که هر روز یکبار یک وبلاگ بسازید که همان نسخه قدیمی نیست
مواد شگفت آور خواندن! من سایت خود را نشانه گذاری کرده ام و از جمله خوراک RSS شما هستم
حساب گوگل من
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:24 ب.ظ
Hmm هر کس دیگری با تصاویر در بارگذاری این وبلاگ مشکلی دارد؟
من سعی میکنم بفهمم مشکلش چیه
پایان یا اگر این وبلاگ است. هر پاسخی موجب خوشحالی ما خواهد بود.
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:52 ب.ظ
I used to be recommended this web site by way of my cousin. I am now
not sure whether or not this post is written by way of him as no one else recognise such designated approximately my problem.
You're wonderful! Thanks!
جمعه 10 شهریور 1396 05:23 ب.ظ
Hey there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks
weird when browsing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
If you have any recommendations, please share. Appreciate it!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:25 ق.ظ
Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to
give a quick shout out and say I truly enjoy reading through
your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

Thanks!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 08:58 ق.ظ
Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if
it can survive a thirty foot drop, just
so she can be a youtube sensation. My apple ipad
is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I
had to share it with someone!
یکشنبه 16 مهر 1391 08:10 ب.ظ
سلام
سالگردش رو بهت تسلیت میگم
انشاال..ه غم اخرت باشه و خاک اون مرحوم طول عمر بقیه اعضا وجوارح باشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic