شکایت هایی که بسیاری از کاربران رایانه دارند، به مشکلات بینایی مربوط است تا جایی که مشکلات بینایی ناشی از رایانه با نام سندروم بینایی رایانه شناخته شده است.

خستگی چشم، نزدیک بینی و خشکی چشم، از عوارض طولانی مدت کار با رایانه است.

دکتر جعفرزاده، اپتومتریست گفت: یکی از اتفاق ناخوشایند جامعه امروز، استفاده از بازی های رایانه ای است که به شکل های مختلف می تواند استفاده شود.

وی با بیان اینکه تماشای مداوم تلویزیون زیان بار است، گفت: افزون بر این، صفحه نمایش رایانه موادی دارد که می تواند اتفاقات و اختلالات زیادی ایجاد کند.

دکتر جعفرزاده گفت: مطالعات بسیار زیادی صورت گرفته است که نشان می دهد بین تغییر نمره چشم و تشدید نمره چشم و افزایش شدت عیب انکساری و استفاده از تلویزیون و وسایل رایانه ای، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

وی افزود: خیره شدن به صفحه نمایش، تعداد دفعات پلک زدن چشم را کاهش می دهند و سبب خشکی چشم می شود
ا

ین اپتومتریست گفت: پس از هر ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت که کار چشمی صورت می گیرد و یا فرد در مقابل صفحه نمایش رایانه یا تلویزیون قرار می گیرد، باید دست کم بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه به چشمش استراحت دهد.

وی افزود: این کار چشمی منقطع و غیر پیوسته کمک می کند چشم ترمیم شود و رفلکس های چشمی که در این خصوص فعال بودند، استراحت کنند تا مشکلات چشمی ایجاد نشود.

کارشناسان معتقدند افزون بر ژنتیک، عوامل محیطی هم بر بیماری های چشمی تاثیر زیادی دارد.

می توان با استفاده صحیح از وسائلی که در محیط اطرافمان قرار دارد، از ایجاد بیماری های چشمی پیشگیری کنیم.

استفاده زیاد از رایانه، منشاء بیماری های چشم