مفاهیم پایه
آنـژیوكت یا Intravenous Cannula لوله كوچكی برای تزریق در حفره بدن ، مجرا یا رگ است.

فیزیولوژی
آنــژیـوكـت وسیلـهای چنـد كـاره اسـت كـه بـرای تزریق های مكرر یا طولانی مدت سیاهرگی داروها، خون یا سایر محلول های تزریقی به تنهایی با تركیبی از آن ها به كار می رود . این محصول برای بی حسی نخاعی ، بی حسی اپیدورال كه روشی برای تسكین درد است و اغلب برای زایمان به كار می رود و حتی برای بیوپسی نیز استفاده می شود.

چگونه كار می كند؟
آنـژیـوكـت شـامـل یـك ورودی تـزریـق مـجـهز به دریچه یك طرفه است كه از برگشت جریان مایع تــزریـقــی مـمــانـعــت مــی كـنــد. از آنــژیــوكـت بـرای تــزریــقهــایــی كــه بــدون دخــالــت ســوزن صــورت میگیرد استفاده می شود و در نتیجه خطر عفونت كاهش یافته و از جراحت های ناشی از فرو رفتن سـوزن در بـدن جلـوگیـری می شود. آنژیوكت در چــهـــــار ســـایــز (22G , ۲۰G , ۱۸G , ۱۶G) مــطــــابــــق بــــا استانداردهای بین المللی 10555 ISO تولید می شود.

نحوه استفاده درست از آنژیوكت
پس از انتخاب محل تزریق و رگ مورد نظر و بستن گارو ، محل را با پنبه آغشته به الكل تمیز كرده و آنژیوكت را از بسته خارج كنید. محافظ سرسوزن را از روی آن برداشته و نوك سوزن و تفلون همراه آن را وارد پوست و رگ بیمار کنید. به محض مشاهده خون در انتهای آنژیوكت ، اندكی سوزن را از داخل تـفـلون بیرون كشیده و تفلون را تا نزدیك به محل اتـصـال قـسـمـت پـروانه ای وارد رگ كنید. قسمت پروانه ای را باز كرده و با چسب به پوست ثابت كنید. سپس سوزن را خارج كرده و رابط ست سرم یا ست خون را به آنژیوكت وصل كنید. قبل از اتصال ست بـه آنـژیـوكـت بـایـد هـوا گـیـری انـجام شود تا هوای محتوی داخل ست خارج شود. در صورت نیاز به تزریق دارو می توانید با باز كردن دریچه رنگی روی آنژیوكت دارو را تزریق كنید.مشخصات آنژیوكت
- استریل ، یك بار مصرف ، غیر سمی ، غیر تب زا و زیست سازگار 

- محل تزریق مجهز به شیر یك طرفه از جنس سـیـلیكون (جهت تزریق های متوالی) و دارای كد رنگی بر مبنای سایز 
- سـوزن و كـاتتـر آغـشـتـه بـه سـیـلـیـكون جهت جلوگیری از هر گونه درد 
- سوزن از جنس فولاد ضد زنگ 
- پروتكتور سوزن از جنس پلی اتیلن 
- كـاتـتـر از جـنـس تـفـلـون (FEP) دارای خـطوط حساس به اشعه X
- تزریق انواع محلول های تزریقی و داروها به ورید بیمار 
- دارای مـــرغـــوب تـــریـــن نـــوع تـفـلــون تـیــوب (FEP TUBE)
- به كارگیری تكنولوژی بالای تولید و استفاده آسان در طی مدت به كارگیری
- مـجــرای اصلـی (Catheter) همـراه بـا قسمـت جانبی برای انجام تزریقات دارویی همزمان
- مـحـفـظـه بـازگـشـت خون برای امكان رویت خون برگشتی از ورید
- باله ها (Wings) برای اتصال صحیح و تضمین شده آنژیوكت به بیمار
- مجرای اصلی حساس در برابر اشعه X، وجود خطوط حساس به اشعه X در اطراف تفلون تیوب، بدون هیچگونه تغییر در جریان خون و همراه با حفظ زیست سازگاری
- رنگ بندی بر اساس كدگذاری برای مشخص كردن قطر سوزن و تفلون تیوب آنژیوكت
- شستشوی كانول (Cannula Cleaning) توسط عملیات الكترولیز و پاك سازی با امواج اولتراسوند

قسمت های مختلف آنژیوكت
سوزن (Needle): از جنس فولاد زنگ نزن، قطر داخـلی و خارجی بر اساس استاندارد 9626 ISO با تیزی مناسب برای تزریق آرام و با حداقل درد
در پوش تزریق (Cap for Injection): از جنس پلی اتیلن، رنگ بندی مطابق با استاندارد 10555 ISO
مـحـافظ سوزن (Needle Protector): از جنس پلی اتیلن با رنگ طبیعی
باله های آنژیوكت: از جنس پلی پیروپیلن شفاف
نگهدارنده سوزن (Needle Holder): از جنس ABS
مجرای اصلی: از جنس تفلون تیوب (FEP)
بسته بندی و نحوه استریل
بسته بندی آنژیوكت در كارتن های 360 عددی، حاوی 8 جعبه 45 عددی است و با گاز اتیلن اكساید استریل می شود.

منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی