مفاهیم پایه

Vent: حركت آزادانه گاز (هوا) به داخل یا خارج
Ventilator: ونتیلاتور دستگاهی است كه كار تنفس را برای بیمارانی كه به طور موقت یا دائم دچار مشكلات تنفسی هستند انجام می دهد. 
فیزیولوژی
جایگزینی اكسیژن و خارج شدن دی اكسید كربن توسط ریه ها صورت می گیرد. اكسیژن هوای فرو برده شده به داخل ریهها به خون منتقل شده و دی اكسید كربن از طریق سیستم گردش خون به ریه ها باز گردانده می شود تا از آنجا دفع شود. 
هوای دمیده شده به داخل ریه ها شامل 79 درصد نیتروژن ، 96/20 درصد اكسیژن و 04/ 0 درصد دی اكسید كربن بوده و هوای بازدم خارج شده از ریه ها شامل 79 درصد نیتروژن ، 17 درصد اكسیژن و 4 درصد دی اكسید كربن است.
 طرز کار
دستگاه ونتیلاتور اكسیژن و هوا را به میزان مورد نیاز برای بدن با هم تركیب نموده ، سپس آن را توسط تیوب های مخصوصی تحت عنوان "مدار تنفسی" به بیمار تحویل می دهد. گاز (هوا) موجود در ونتیلاتور قبل از تحویل به بیمار ، تبدیل به بخار مرطوب شده و سپس از طریق مدار تنفسی منتقل می شود.
 نیاز به ونتیلاتور 
به طور كلی هر بیماری كه سیستم تنفسی وی نتواند پاسخگوی نیازهای تنفسی اش باشد ، نیازمند سیستم كمك تنفسی است و عمدتاً به بیماری های قلبی-ریوی مرتبط است. این دستگاه معمولاً در بخش های NICU , ICU و CCU البته اورژانس وجود دارد.
تنظیمات دستگاه
پارامترهای زیادی قبل از اتصال دستگاه ونتیلاتور به بیمار و حتی حین عملكرد دستگاه قابل تنظیم توسط پزشك خواهد بود.
برخی از این پارامترها عبارت است از :
حالت كاری دستگاه CMV-SIMV-CPAP ، حجم جاری (حجم هوای دم یا بازدم در مد تنفسی طبیعی حدود 500 میلی لیتر) ، نرخ جریان هوا ، فشار هوا و حجم در دقیقه (حجم هوای دم و بازدم در هر دقیقه)مشكلات دستگاه
معمولاً لوله های هوا و اتصالات دچار مشكل می شوند. لوله های آسیب دیده و پوسیده باید سریعاً تعویض شود. مرطوب ساز و نبولایزرها احتمال مسدود شدگی دارند و تمیز كردن مداوم آنها ضروری است. در صورتی كه مایع (خونذ، ادرار ، سالین ، بتادین ، آب و ...) وارد دستگاه شود ، لازم است دستگاه سریعاً باز و قسمت های آسیب دیده (سوییچ ها ، رله ها ، موتورها یا فیلترهای هوا) تعویض شود. چك كردن ماهانه جریان نشت الكتریكی و كالیبراسیون هر 6 ماه یك بار الزامی است.
فیلترهای هوایی لوله بیمار باید مرتباً تمیز یا تعویض شود. لامپ ها ، سویچ ها ، وسایل فعال كننده ، موتورها و هیترها وسایل الكتریكی هستند كه به صورت متناوب نیاز به بررسی و تعویض دارند.
شستشو و نگهداری ونتیلاتور
امروزه انواع فراوانی از ونتیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد كه اكثر آنها با استفاده از فیلتر به خوبی محافظت شده و لزوم ضدعفونی نمودن دستگاه را به طور قابل توجهی كاهش داده است. در مورد استفاده از فیلتر باید به موارد زیر توجه داشت:
- برای هر بیمار فیلتر جداگانه استفاده شده و پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور ، برای بیمار بعدی فیلتر مجدد گذاشته شود.
- برای بیمارانی كه به مدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می كنند ، باید فیلتر هر 48 ساعت تعویض شود.
- قسمت های مرطوب كننده ونتیلاتور را می توان با استفاده از ماشین های شستشو یا بخار با درجه حرارت كم (70 درجه سانتیگراد) ضدعفونی كرد. پس از جدا شدن بیمار از ونتیلاتور ، قسمت مرطوب كننده باید شسته و خشك شده ، سپس برای بیمار بعدی استفاده شود. در مورد بیمارانی كه به مدت طولانی از ونتیلاتور استفاده می شود ، شستشوی آن هر 48 ساعت توصیه می شود.
- خشك شدن تمامی قسمت ها برای استفاده مجدد ضروری بوده و رشد میكروارگانیسم ها را به طور قابل توجهی كاهش می دهد.