محقق ایرانی موفق به ساخت سوئیچهای ولتاژ دستگاه شوک قلبی در ایران شد.
مهندس آهنیان از شرکت تجهیزات پیشرفته درمانی در مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران موفق به ساخت سوئیچهای ولتاژ دستگاه شوک قلبی تحت لیسانس شرکتی اسپانیایی شد.

وی در توضیح این مطلب گفت: دستگاه شوک قلبی یک دستگاه با تکنولوژی بالاست که نمونههای آسیایی این دستگاه به غیر از نمونه ساخت کشور ژاپن ، موفق به اخذ تأییدیه از وزارت بهداشت ایران نشدهاند.

مخترع این دستگاه افزود: کشورهایی مانند چین و کره که از تکنولوژی بالایی برخوردارند ، هنوز موفق به ساخت این دستگاه با کیفیت و استاندارد مورد نظر وزارت بهداشت نشدهاند و هماکنون نمونههای وارداتی این دستگاه از کشورهایی چون استرالیا وارد میشود.

وی اظهار داشت: از زمان اخذ مجوز از وزارت بهداشت که حدود یک ماه و نیم از آن میگذرد ، توانستهایم سفارش ساخت این دستگاه را از مراکزی چون بیمارستان ولیعصر نیروی انتظامی ، دانشگاه علوم پزشکی خوزستان ، هواپیمایی ماهان و چند بیمارستان کشور دریافت کنیم.

آهنیان در توضیح ثبت اختراع برای این دستگاه گفت: در بخش سوئیچهای ولتاژ که قسمت با فناوری پیشرفته دستگاه است نیز موفق به اخذ ثبت اختراع شده و تحت پوشش حمایتی بنیاد نخبگان هم قرار گرفتهایم.

وی با اشاره به امضای تفاهمنامه با شرکت اسپانیایی OSATU مبنی بر ساخت 500 دستگاه از این محصول در ایران گفت: با درخواست نماینده اُساتو در ایران ، تفاهمنامهای مبنی بر ساخت و مونتاژ 500 دستگاه تحت لیسانس اسپانیا و با نام برند جدید ایرانی در کشور ایران به امضا رسید.

مخترع ایرانی دستگاه شوک قلبی در توضیح صرفهجویی ارزی برای واردات نمونه خارجی این دستگاه گفت: ساخت قطعه سوئیچ ولتاژ و مونتاژ دستگاه در ایران با نام و برند ایرانی ، نسبت به نمونه خارجی آن از 25 درصد کاهش هزینه برخوردارست که این رقم با افزایش سطح صادرات دستگاه از ایران به کشورهای منطقه همچون عراق ، افغانستان ، کشورهای شوروی سابق و کشورهای خاورمیانه به طور چشمگیری افزایش مییابد.

وی درخصوص مشخصات فنی دستگاه گفت: وقتی بیماری ایست قلبی میکند ، عضلات قلب که وظیفه انقباض و انبساط مرتب قلب را دارند از کارافتاده و دچار نقص میشوند که برآیند این کار باعث میشود تا پمپاژ قلب به خوبی انجام نشود. این کار توسط دستگاه شوک قلبی انجام میشود که میتواند نظم ضربان قلب را مجدداً احیا کند. البته شوکهای وارده از این دستگاه عوارضی نیز برای بیمار دارد که در دستگاه ساخته شده فعلی در ایران این عوارض نسبت به نمونههای مشابه خارجی آن به مراتب در سطح پایینتری قرار دارد.

وی افزود: با تغییراتی که بر روی شکل موج خروجی به دست آوردهایم توانستیم با توان کمتر ولتاژ صادره از دستگاه ، بیمار را به حالت عادی و اولیه برگردانیم که همچنین عوارض کمتری نیز روی بیمار داشته باشد.