نویسنده : دكتر محمد حسن عامری-متخصص گوش حلق و بینی و جراحی سر و گردن 

هر روز افراد بسیاری با استفاده از عملهای مختلف زیبایی اعتماد به نفس بیشتری پیدا كرده واز زندگی خود لذت بیشتری می برند این اطلاعات فقط برای آگاهی شما ارائه شده است . بدیهی است جزئیات بیشترومیزان سودمندی چنین عملی برای شما ، مواردی هستند كه می توانید حضورا با اینجانب مطرح نمایید . 

حتما شما هم كودكانی را دیده اید كه لاله هردوگوششان ودر موارد نادری لاله یك گوششان برجسته ترازمعمول است . این دفورمیتی كه جنبه ارثی دارد تاثیری بر روی میزان شنوایی ندارد ولی معمولا این برجستگی سوژه ای مناسب برای تمسخر كودك توسط همبازیهایش است و این امر میتواند بر روی روابط اجتماعی كودك تاثیرگذار باشد وچون همین روابط است كه سنگ بنای زندگی آینده فرد روی آن گذاشته می شود، میتواند روی آینده كاری وزندگی آتی كودك نیز تاثیر گذار باشد وبدین دلیل است كه اعلام می كنیم بهترین سن برای اصلاح این دفورمیتی قبل از ورود به مدرسه است، هر چند كه برای این عمل هیچوقت دیر نیست وبسیاری از مراجعه كنندگان به مارا نوجوانان وجوانان تشكیل می دهند . 


نوع بیهوشی : با هر سه روش بی حسی موضعی ، نیمه بیهوشی ویا بیهوشی كامل قابل انجام است . 

تكنیك : محل برش ما پشت لاله گوش است كه برای جلوگیری از برگشت غضروف لاله گوش به حالت اولیه ، پشت این غضروف را نیز در قسمت های لازم تراشیده وچین وشكنج های مربوطه راایجاد می كنیم وسپس برش پوستی را می دوزیم لذا بعد ازعمل جای برش قابل رویت نمی باشد. 

زمان عمل : هردو گوش حدوداً دو ساعت 

پانسمان بعد از عمل تا یك هفته روی گوشها باقی می ماند .در طی هفته اول بعد از برداشتن پانسمان ، بیمار بطور شبانه روزی از هدبند استفاده می كند كه البته بهتر است هر 3-2 ساعت حدوداً نیم ساعت هدبند رابردارد .هفته دوم فقط شبها از هدبند استفاده می كند ودر طول روز ضرورتی به استفاده از هدبند نیست .