ست فتق بزرگسال

شنبه 3 اردیبهشت 1390 06:44 ب.ظنویسنده : محمد جواد بردستانی

 
دسته بیستوری شماره 3 (TA-100-03)
  دسته بیستوری شماره 4 (TA-102-04)
  قیچی نخ یك سر تیز 5/14 سانت (TB-102-14)
  قیچی متسن بام كرو 5/14 سانت (TB-145-14)
  قیچی متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)
  سوزنگیر 15 سانت (TH-126-15)
  پنست با دندانه 5/14 سانت (TC-120-14)
  پنست بی دندانه 5/14 سانت (TC-100-14)
  هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)
  هموستات 14 سانت مستقیم (TD-120-14)
  هموستات موسكیتو كرو 5/12 (TD-109-12)
  هموستات موسكیتو 5/12 سانت مستقیم (TD-108-12)
  هموستات كوخری كرو 16 سانت (TD-129-16)
  هموستات كوخری مستقیم 16 سانت (TD-128-16)
  پنس شانگیر 13 سانت (TD-195-13)
  اسپونج 18 سانت (TE-104-18)
  پنس آلیس 15 سانت (TD-198-15)
  پنس ببكاك 16 سانت (TD-200-16)
  اكارتور فارابوف 15 سانت (TF-216-00)
  اكارتور روكس (TF-212-00)
  اكارتور سن مولر تیز (TF-150-01)
  اكارتور كوشینگ (پلك برگردان) 10 (TF-142-02)
  سر ساكشن یانكوئر (TG-102-27)

برچسب ها: ست فتق بزرگسال ،
آخرین ویرایش: - -

 

ست رینوپلاستی

چهارشنبه 31 فروردین 1390 06:31 ب.ظنویسنده : محمد جواد بردستانی

 

دسته بیستوری شماره 3 (TA-100-03)

  دسته بیستوری شماره 4 (TA-102-04)
  قیچی نخ یك سر تیز 5/14 سانت (TB-102-14)
  قیچی متسن بام كرو5/11سانت (TB-141-12)
  قیچی متسن بام كرو 5/14 سانت ظریف (TB-143-14)
  قیچی متسن بام كرو 18 سانت دسته طلائی (TB-147-18)
  قیچی آیریس كرو 11 سانت (TB-119-11)
  قیچی بینی فومن 5/14 سانت (TB-161-15)
  قیچی بینی كاتل 5/16 سانت (TB-165-17)
  قیچی بینی هایمن 5/18 سانت (TB-169-19)
  سوزنگیر كرایل وود 15سانت دسته طلائی (TH-122-15)
  سوزنگیر ریدر 18 سانت دسته طلائی (TH-150-18)
  پنست آدسون بی دندانه 5/12 (TC-106-12)
  پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)
  پنست كارتیلاج 5/12 سانت (TC-132-12)
  پنست بایونت 20 سانت (TC-162-20)
  پنست بایونت 16 سانت (TC-160-16)
  هموستات موسكیتو كرو 5/12 (TD-109-12)
  پنس شانگیر 11 سانت (TD-195-11)
  اسپونج 18 سانت (TE-104-18)
  اسپكلوم بینی كیلیان (TS-108-01)
  اسپكلوم بینی كیلیان (TS-108-02)
  اسپكلوم بینی كیلیان (TS-108-03)
  پنس لوك 5/18 سانت (TS-154-01)
  اكارتور آفریخت (TS-138-16)
  گاید اره وچاقوی كاتل و 20 سانت (TS-144-20)
  استئوتوم لترال راست 5/17 سانت (TS-132-01)
  استئوتوم لترال چپ 5/17 سانت (TS-132-02)
  استئوتوم تخت 18 سانت 4 میلیمتر (TJ-380-04)
  استئوتوم تخت 18 سانت 7 میلیمتر (TJ-380-07)
  استئوتوم تخت 18 سانت 9 میلیمتر (TJ-380-09)
  گوژ سپتوم (TS-134-17)
  الویتور فریر (TS-120-19)
  الویتور فریر 19 سانت یکطرفه تیز (TS-118-19)
  خط كش (TS-162-20)
  اسكین هوك 15 سانت (TF-102-02)
  هوك دو شاخه تیز (TF-120-02)
  چاقوی جوزف (TS-158-02)
  سوهان دو طرفه فومن (TJ-444-04)
  سوهان دو طرفه فومن (TJ-444-02)
  سوهان یكطرفه كرو آفریخت (TJ-439-02)
  چكش 170 گرمی (TJ-492-19)
  سر ساكشن فرایزر (TG-100-08)
 

سر ساكشن فرایزر (TG-100-10)

برای مشاهده تصویر هروسیله روی ان كلیك كنید


برچسب ها: ست رینوپلاستی ،
آخرین ویرایش: - -

 

ست ارتوپدی بزرگ

جمعه 26 فروردین 1390 12:29 ق.ظنویسنده : محمد جواد بردستانی

 

برای دیدن تصویر هر وسیله روی نام ان كلیك چپ كنید

سیم بر 22 سانت دسته طلائی (TJ-312-22)

بن هولدر لومن 22 سانت (TJ-294-22)
بن هولدر وربروخ 26 سانت (TJ-550-26)
بن هولدر (رداکشن) 22 سانت (TJ-544-22)
بن هولدر کرن 24 سانت (TJ-538-24)
بن رونژور هارتمن 19 سانت (TJ-555-19)
بن رونژور 23 سانت (TJ-570-23)
بن کاتر استیل لیستون 23 سانت (TJ-599-23)
کورت ولکمن 17 سانت (TJ-466-01)
کورت ولکمن 17 سانت (TJ-466-02)
کورت ولکمن 17 سانت (TJ-466-03)
کورت ولکمن 17 سانت (TJ-466-04)
بن لور (بنت) 24 سانت 18 میلیمتر (TJ-418-18)
بن لور (بنت) 24 سانت 43 میلیمتر (TJ-420-43)
اكارتور چنگكی خودكار 16 سانت تیز (TF-234-16)
اكارتور چنگكی ولکمن 22 سانت 4 شاخه (TF-158-04)
چیزل استیل 20 سانت 10 میلیمتر (TJ-376-10)
گوژ استیل 20 سانت 10 میلیمتر (TJ-378-10)
هوک تک شاخه ولکمن (TF-158-01)
پریوست لامبوت 10 میلیمتر (TJ-348-10)
پریوست لنگن بک 19 سانت (TJ-342-19)
پریوست سدیلوت (TJ-346-22)
چکش 520 گرمی (TJ-502-24)
  پیچ گوشتی 5/4 (TF-270-19)
  سوهان تخت 22 سانت (TJ-452-22)
  سوهان پوتی 27 سانت (TJ-448-27)
  سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)

 


آخرین ویرایش: جمعه 26 فروردین 1390 12:33 ق.ظ

 

ست عروقی جنرال

دوشنبه 8 فروردین 1390 06:54 ب.ظنویسنده : محمد جواد بردستانی

 

 

 

  دسته بیستوری شماره 3 بلند (TA-100-31)
  دسته بیستوری شماره 4 (TA-102-04)
  قیچی نخ یك سر تیز 5/16 سانت (TB-102-16)
  قیچی متسن بام كرو5/14سانت دسته طلائی (TB-147-14)
  قیچی متسن بام كرو 18 سانت دسته طلائی (TB-147-18)
  قیچی متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)
  قیچی مایو كرو 17 سانت (TB-127-17)
  قیچی پاتس اسمیت 40 درجه (TB-155-40)
  قیچی پاتس اسمیت 60 درجه (TB-155-60)
  قیچی دیتریچ 90 درجه (TB-157-90)
  قیچی دیتریچ 125 درجه (TB-157-18)
  سوزنگیر ریدر 18 سانت دسته طلائی (TH-150-18)
  سوزنگیر فنری یاشارگیل 20 سانت (TH-171-20)
  سوزنگیر كرایل وود 15سانت دسته طلائی (TH-122-15)
  سوزنگیر 18 سانت (TH-126-18)
  پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)
  پنست بی دندانه 16 سانت (TC-100-16)
  سر ساكشن پول 10 (TG-106-10)
  پنست آدسون بی دندانه 5/12 (TC-106-12)
  پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)
  پنست پاتس اسمیت بی دندانه 18 سانت (TC-118-18)
  پنست دوبیكی 16 سانت ، 5/1 میلیمتر (TC-168-16)
  پنست دوبیكی 16 سانت ، 2 میلیمتر (TC-170-16)
  پنست دوبیكی 20 سانت ، 5/1 میلیمتر (TC-168-20)
  پنست دوبیكی 20 سانت ، 2 میلیمتر (TC-170-20)
  كلمپ عروقی پاتس 20 سانت (TK-184-20)
  كلمپ لیلند جونز 19 سانت (TK-174-19)
  كلمپ عروقی 20 سانت (TK-179-20)
  كلمپ سایتنسكی 5/20 سانت (TK-162-20)
  دیلاتور 5/1 میلیمتر (TK-226-15)
  دیلاتور 2 میلیمتر (TK-226-20)
  دیلاتور 5/2 میلیمتر (TK-226-25)
  هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)
  هموستات 14 سانت مستقیم (TD-120-14)
  بولداگ 11 سانت مستقیم (TK-132-11)
  بولداگ 11 سانت كرو (TK-133-11)
  بولداگ 9 سانت كرو (TK-133-09)
  هموستات 18 سانت مستقیم (TD-156-18)
  هموستات كرو 18سانت (TD-157-18)
  هموستات موسكیتو كرو 5/12 (TD-109-12)
  هموستات موسكیتو 5/12 سانت مستقیم (TD-108-12)
  هموستات كوخری مستقیم 16 سانت (TD-128-16)
  پنس شانگیر 11 سانت (TD-195-11)
  اسپونج 18 سانت (TE-104-18)
  پنس ببكاك 20 سانت (TD-200-20)
  پنس رایت انگل 18 سانت (TD-167-18)
  اكارتور سن مولر تیز (TF-150-01)
  اكارتور كوشینگ (پلك برگردان) 10 (TF-142-02)
  سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)
  سر ساكشن یانكوئر (TG-102-27)


برچسب ها: ست عروقی جنرال ،
آخرین ویرایش: - -

 

تعداد کل صفحات ( 2 ) 1 2
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic