دانش آموختگان تكنولوژی جراحی بوشهر قانون زندگی به گونه ایست كه نمی توان همیشه با هم بود.4 سالی كه با هم هستیم بیایید خاطرات خوشی برای هم رقم بزنیم.(حسام) http://or88bushehr.mihanblog.com 2020-05-31T21:57:43+01:00 text/html 2014-09-28T03:59:50+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما لقاح مصنوعی (IVF/میکرواینجکشن) http://or88bushehr.mihanblog.com/post/496 <span style="color: rgb(133, 133, 133); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.5200004577637px;">لقاح آزمایشگاهی روشی است که برای درمان مشکلات ناباروری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به لقاح تخم کمک می‌کند. در طول درمان IVF / میکرواینجکشن، تخم‌های بالغ از تخمدان‌ها برداشته شده و در محیط آزمایشگاهی توسط اسپرم بارور می‌شوند. سپس تخم بارور شده (رویان) در رحم مادر قرار داده می‌شود. یک سیکل IVF / میکرواینجکشن حدود دو هفته طول می‌کشد.</span> text/html 2013-12-29T04:06:36+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی درمان قطعی«ام.اس»، دروغ یا راست؟ http://or88bushehr.mihanblog.com/post/495 <h2 class="title icon" style="margin: 0px; padding: 10px 0px 10px 10px; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><img src="http://www.salamaneh.com/resource/gallery/52b71f4b18b2e.jpg" border="0" alt="" style="font-weight: normal; border: 0px; max-width: 800px;"></h2><h2 class="title icon" style="margin: 0px; padding: 10px 0px 10px 10px; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><b>هشدار درباره سودجویی از مبتلایان به ام اس/</b></h2> text/html 2013-12-16T03:43:36+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی زن http://or88bushehr.mihanblog.com/post/492 <div style="text-align: center;"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4i5Rm4qx5alupLpaNR3NR-PzIE8Xnia4_OzpK-x56WaWUISwT"></div> text/html 2013-12-09T12:33:53+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما مرحم نامه!!! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/491 <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT color=#ff0000><FONT size=4>سلام به رفقا و دوستای عزیزی که لطف میکنند وبه ما سر میزنند<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT color=#ff0000><FONT size=4>از اونجایی که شتری غظیم الجثه!!&nbsp;تا چند صباحی دیگر بر ما جلوس میکنه و دیگه سعادت دیدار ما نصیبتون نمیشه!! و از طرفی که به قول شاعر کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت پام!!! گفتم اخرین تراوشات این ذهن مشوش رو براتون به میراث بذارم که هم خداحافظی کرده باشم و هم خودم ناکام نرم <IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #660000; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=FA>ای عزیزان خورده انگ مشمولی!<BR>تا به کی داغ و درد و رنجوری ؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #660000; FONT-SIZE: 13.5pt" lang=FA><BR>تا به کی خوردن غصه بیهوده؟<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2013-12-03T20:31:28+01:00 or88bushehr.mihanblog.com مجتبی قبادی تقدیم به حسام، کسی که از دین ما خارج شد! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/490 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">یکی از مریدان اهل تمیز</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">که بودش به قدر زیادی مریض</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">برفت و گرفت زوجه ای در حجاز</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شنید نقل وی شیخنا در نماز</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شکستش نماز و به کنجی خزید</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بدید در خیالش رخ بایزید</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بگفت بایزید چه گشت بن غلام</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>شکستی نماز و نکردی تمام</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بگفتا که شیخا شنیدی تو هم</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مریدی زده رسم ما را به هم</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">برفتست جوانک پی مرغکان</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>برفت و بداده قلب من را تکان</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">در این چندساله کشیدم ملال</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نبیند مریدم به جز ذوالجلال</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ولیکن که آن جُند شیطان پست</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ببست چشم او را و رفتا ز دست</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">چو بشنید بایزید حرف شیخ کبیر</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بگفت شیخ خود بدتر هستی اسیر</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">جوانک برفتست از پی طبع خویش</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">نکو بوده کارش از چشم کیش</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">ولیکن تو بسیار بد بوده ای</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">به زشتی فراتر ز حد بوده ای</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">میان نمازت ندیدی خدا</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">شکستی نماز و گشتی جدا</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">برو سر به صحرا نه و اشک ریز</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="FA">بکن عجز و لابه، توبه نیز...</span></b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> </font> text/html 2013-11-19T10:14:34+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی آقای دکتر علی رضایی موفق به اولین کاشت نخاعی در دنیا شد http://or88bushehr.mihanblog.com/post/489 <font size="2">دانشمند جوان کشورمان <br> آقای دکتر علی رضایی موفق به اولین کاشت نخاعی در دنیا شد<br> -------------------------<br> سوال گزارشگران:<br> نظر شما در مورد این موفقیت چیست ؟<br> <br> دکتر:<br> کدام موفقیت؟!!<br> <br> گزارشگران:<br> از این که نامتان در کتاب گینس نوشته میشود چه حسی دارید؟<br> <br> دکتر: <br> ما ایرانیها برای شهرت یا نوشتن ناممان در یک کتاب کار نمی کنیم<br> ما عادت داریم برای خدا و بندگانش بدون چشم داشت کار کنیم<br> نیازی به نوشتن نام ما نیست.ما ناممان در تمام تاریخ مشخص است </font> text/html 2013-11-18T22:41:55+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما پوکی استخوان http://or88bushehr.mihanblog.com/post/488 <FONT color=#ff0000 size=3>چرا پوکی استخوان میگیریم<BR><BR>پوکی استخوان بیشتر درخانم های یائسه دیده میشود و این افراد بیشتر دچار شکستگی فشرده ستون مهره و مچ دست می شوند.<BR><BR></FONT> text/html 2013-11-18T20:19:43+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما اطلاعیه برای مدیران وبلاگ... http://or88bushehr.mihanblog.com/post/487 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2013-11-18T19:29:07+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما دنیا رو ببین...!!! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/485 <P><FONT color=#ff6600 size=4>توی قصابی بودم که یه پیرزن اومد تو و یه گوشه وایستاد .....<BR><BR>یه آقای خوش تیپی هم اومد تو گفت: ابرام آقا قربون دستت پنج کیلو فیله گوساله بکش عجله دارم .....<BR>آقای قصاب شروع کرد به بریدن فیله و جدا کردن اضافه‌هاش ..... همینجور که داشت کارشو می‌کرد رو به پیرزن کرد گفت: چی مِخی نِنه ؟<BR>پیرزن اومد جلو یک پونصد تومنی مچاله گذاشت تو ترازو گفت: هَمینو گُوشت بده نِنه .....<BR>قصاب یه نگاهی به پونصد تومنی کرد گفت: پُونصَد تُومَن فَقَط اّشغال گوشت مِشِه نِنه بدم؟<BR>پیرزن یه فکری کرد گفت بده نِنه!<BR>قصاب اشغال گوشت‌های اون جوون رو می‌کند می‌ذاشت برای پیره زن .....<BR>اون جوونی که فیله سفارش داده بود همین جور که با موبایلش بازی می‌کرد گفت: اینارو واسه سگت می‌خوای مادر؟<BR>پیرزن نگاهی به جوون کرد گفت: سَگ؟<BR>جوون گفت اّره ..... سگ من این فیله‌ها رو هم با ناز می‌خوره ..... سگ شما چجوری اینا رو می‌خوره؟<BR>پیرزن گفت: مُخُوره دیگه نِنه ..... شیکم گشنه سَنگم مُخُوره .....<BR>جوون گفت نژادش چیه مادر؟ پیرزنه گفت بهش مِگن تُوله سَگِ دوپا نِنه ..... اینا رو برا بچه‌هام می‌خام اّبگوشت بار بیذارم!<BR>جوونه رنگش عوض شد ..... یه تیکه از گوشتای فیله رو برداشت گذاشت رو اشغال گوشتای پیرزن .....<BR>پیرزن بهش گفت: تُو مَگه ایناره بره سَگِت نگرفته بُودی؟<BR>جوون گفت: چرا<BR>پیرزن گفت ما غِذای سَگ نِمُخُوریم نِنه .....<BR>بعد گوشت فیله رو گذاشت اون طرف و اشغال گوشتاش رو برداشت و رفت.</FONT></P> <P><FONT color=#ff6600 size=4>همینجا اعتراف می کنم این پیرزن از من مردتره<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></P> text/html 2013-11-18T19:04:13+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما معافیت پزشکی!!! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/484 <P><FONT color=#cc6600 size=3>مراحل معاینات چشمی مشمولان خدمت سربازی و راههای گرفتن معافیت<BR>مشمولان مبتلا به بیماریهای چشم و یا عوارض بینایی با توجه به نوع بیماری كه به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود:<BR>توضیح:</FONT></P> text/html 2013-11-01T16:11:32+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما تبریکات!!! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/482 <P><FONT color=#33ff33 size=5>بچه ها یه خبر داغه داغ!!!!!!!!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#33ff33 size=5><FONT color=#ff0000>حسام خضری رفت قاطی مرغا!!!</FONT><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#3366ff size=5>حسام جان این اتفاق فرخنده و مبارک رو از طرف خودم و جواد و بقیه به تو وخانواده همسر گرامی تبریک میگم<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif"></FONT></P> <P><FONT color=#3366ff size=5>این گل هم از طرف ما تقدیم به تو و عروس خانوم<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> <P><IMG style="WIDTH: 507px; HEIGHT: 330px" src="http://images.persianblog.ir/637610_CIuGwR3h.jpg" width=479 height=332></P> <P><FONT color=#000000 size=5>انشااله به پای هم پیر بشید<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></FONT></P> text/html 2013-11-01T11:46:34+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما جامانده...!!! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/478 <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>سلام<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>از اینکه دوستان را پیچوندم و باهاشون نرفتم همونی که خودتون میدونید، بسی غمباد گرفتم!!!</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>البته چون نمیدونم غمباد چیه بیخیالش!!!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>به یاد ارسلان و حمید و به عشقشون که هنوز هیچی نشده دلم براشو کوچیک شده:</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_4 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1044"> <v:imagedata o:title="8" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image004.gif"></v:imagedata></v:shape></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>به یاد پشت کوههای بلند!!!*****به یاد چغندر های قند!!!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>به یاد گردو های بلند نارنگ!!****به یاد اون بچه های زرنگ</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>به یاد دوستان رفته سربازی***به یاد اون عزیزان کله خر بازی!!</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr></P></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>به یاد آن چلغوزان عرصه میدان***به یاد اون همه سهمیه های گران</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_7 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/59.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1041"> <v:imagedata o:title="59" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image006.gif"></v:imagedata></v:shape></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>نشد آخر هیچکدوم بریم سپاه***ز دست تقدیر همینه سهم ما</SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>بعضیا هم چهار ساله قراره برامون گردو بیارن که هنوز ندیدیم<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt; mso-no-proof: yes" dir=ltr><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_11 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1037"><v:imagedata o:title="4" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image005.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_12 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1036"><v:imagedata o:title="4" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image005.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_13 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1035"><v:imagedata o:title="4" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image005.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_14 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1034"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_15 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1033"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_16 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1032"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_17 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1031"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_18 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1030"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_19 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1029"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 13.5pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_20 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1028"><v:imagedata o:title="53" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image010.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 21pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_21 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1027"><v:imagedata o:title="83" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image011.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 21pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_22 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1026"><v:imagedata o:title="83" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image011.gif"></v:imagedata></v:shape><v:shape style="WIDTH: 21pt; HEIGHT: 13.5pt; VISIBILITY: visible; mso-wrap-style: square" id=Picture_x0020_23 alt="Description: http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025"><v:imagedata o:title="83" src="file:///C:\Users\or\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\02\clip_image011.gif"></v:imagedata></v:shape></SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #e83a00; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> text/html 2013-10-23T04:03:53+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی کلیپ سوزن جراحی مجهز به ریزترین میکروسکوپ http://or88bushehr.mihanblog.com/post/458 <font size="3">کلیپ سوزن جراحی مجهز به ریزترین میکروسکوپ در ادامه مطلب</font> text/html 2013-10-18T06:54:01+01:00 or88bushehr.mihanblog.com حسام الدین خضری آشخوری http://or88bushehr.mihanblog.com/post/457 سلام<br>دیگه بر و بچه ها یکی یکی خودشونو واسه سربازی آماده میکنن ، ما هم جزو این دوستان هستیم ، اما جوری که مطلع شدیم بعضی دوستان زودتر رفتن و عازم خدمت مقدس شدن ، ما هم پیگیر شدیم تصویری از ایشون در پادگان پیدا کردیم که دعوت میکنیم به ادامه مطلب برید و عکس این بزرگوار رو ببنید...<br> text/html 2013-10-13T13:56:27+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما خاطرات جوانی...... http://or88bushehr.mihanblog.com/post/456 <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>ههههههههه،یادش بخیر !!!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>وقتی این عکس رو دیدم تا10دقه دستم به شکمم بود و هرهر میخندیدم<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>یاد بعضیا اوفتادم که چقدر از صدای کلیک خوششون میومد و ما هم چهار سال تمام براشون تو کلاس و کارورزی سنفونی کلیک مینواختیم<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>آخ اشکم سرازیر شد!!!<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/19.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></FONT></P> <P></P> <P align=center><IMG src="http://upload7.ir/images/93092042812342654744.jpg" error-load="yes"></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>فقط من موندم حالا که ما نیستیم بنوازیم چیکار میکنن<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff6600 size=4>فک کنم صدامونو ضبط کردن و هر شب گوش میدن تا خوابشون ببره<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></FONT></P> text/html 2013-10-10T20:36:56+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی اصول و فنون فرد سیار-علائم حیاتی(درجه حرارت) http://or88bushehr.mihanblog.com/post/447 <h2 class="hl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><span style="font-size: 9pt; line-height: 1.5em;">&nbsp;</span></h2><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p dir="rtl">درجه حرارت بیانگر گرمای بدن است که با درجه سانتیگراد بیان می شود. این گرما در اثر فرایندهای متابولیکی در بافتهای مرکزی بدن بوجود می آید. این دما بین 36 تا 37.5 درجه سانتیگراد می باشد. درجه حرارت مرکزی بدن از طریق پرده صماخ یا مقعد سنجیده می شود.</p><p dir="rtl">درجه حرارت سطحی بدن بصورت دهانی و زیر بغلی سنجیده می شود. این روشها هر کدام در موقعیتی کاربرد دارند یا منع استفاده دارند که باید توجه شود مثلاً در نوزادان یا بیماران قلبی استفاده از روش مقعدی ممنوع است.</p><div><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="411" colspan="2"><p dir="rtl">تغییرات طبیعی درجه حرارت به سانتی گراد</p></td></tr><tr><td valign="top" width="89"><p dir="rtl">سن</p></td><td valign="top" width="322"><p dir="rtl">درجه حرارت</p></td></tr><tr><td valign="top" width="89"><p dir="rtl">نوزاد</p></td><td valign="top" width="322"><p dir="rtl">36.8 زیربغلی</p></td></tr><tr><td valign="top" width="89"><p dir="rtl">شیرخوار</p></td><td valign="top" width="322"><p dir="rtl">37.7 مقعدی</p></td></tr><tr><td valign="top" width="89"><p dir="rtl">کودک 6 سال بالغ 60 سال</p></td><td valign="top" width="322"><p dir="rtl">37 دهانی</p></td></tr><tr><td valign="top" width="89"><p dir="rtl">سالمند</p></td><td valign="top" width="322"><p dir="rtl">36 دهان</p></td></tr></tbody></table></div><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">ریتم سیرکادین در حدود 0.6 درجه، سن در حدود یک درجه و جنس در حدود 0.5 درجه سانتیگراد می تواند تغییر در درجه حرارت ایجاد کند. به کاهش درجه حرارت بدن هایپوترمی و به افزایش آن هایپرترمی گفته می شود. تغییرات درجه حرارت طبیعی بدن تا 0.6 درجه سانتیگراد طبیعی تلقی می شود و فرد بدون تب تلقی می شود (afebrile) اما تغییرات بیشتر نیاز به توجه است. تب (pyrexia) واکنشی ناشی از مقابله بدن با میکروارگانیسمها مانند باکتری است. تب به درجه حرارت بیشتر از 38 درجه سانتیگراد و تب شدید به بیشتر از 40 درجه سانتیگراد گفته می شود. هایپوترمی به درجه حرارت کمتر از 36 درجه سانتیگراد گفته می شود.</p><p dir="rtl">&nbsp;</p><div><table dir="rtl" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="94"><p dir="rtl">دهانی</p></td><td valign="top" width="84"><p dir="rtl">رکتال</p></td><td valign="top" width="102"><p dir="rtl">زیربغلی</p></td><td valign="top" width="108"><p dir="rtl">تیمپانی</p></td><td valign="top" width="102"><p dir="rtl">پیشانی</p></td></tr><tr><td valign="top" width="94"><p dir="rtl">37</p></td><td valign="top" width="84"><p dir="rtl">37.5</p></td><td valign="top" width="102"><p dir="rtl">36.5</p></td><td valign="top" width="108"><p dir="rtl">37.5</p></td><td valign="top" width="102"><p dir="rtl">34.4</p></td></tr></tbody></table></div><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl">گرفتن علائم حیاتی معمولا در هنگام پذیرش مددجو، قبل و بعد از اعمال جراحی، روشهای تشخیصی تهاجمی، انتقال خون و دادن داروها، تغییر وضعیت بیمار ضروری است. معمولترین وسائل اندازه گیری درجه حرارت شامل با دست، حرارت سنج جیوه ای (Thermometer)، حرارت سنج تیمپانیک، حرارت سنج نواری پیشانی و حرارت سنج الکترونیکی می باشد.</p><p dir="rtl">سنجش با دست: این روش بسیار سریع و راحت است اما به هیچ عنوان دقیق نیست.</p><p dir="rtl">حرارت سنج جیوه ای دهانی: معمولترین روش سنجش درجه حرارت را شکل می دهد. هر حرارت سنج مخصوص یک بیمار است که با الکل ضدعفونی می گردد. قبل از استفاده باید با تکان مچ دست درجه حرارت آنرا پائین آورد. قسمت جیوه ای آنرا زیر زبان قرار می دهند و از بیمار می خواهند که با لبانش آنرا نگه دارد و گاز نگیرد. حدود 3 دقیقه باید در زیر زبان نگه داشته شود.در صورت شکستن جیوه آن آزاد می شود که می تواند خطرناک باشد و احتیاطات زیر لازم است:</p><p dir="rtl">کولر را خاموش کرده یا جلوی وزش باد را بگیرید.</p><p dir="rtl">دستکش بپوشید.</p><p dir="rtl">می توان با کاغذ جیوه ها را بداخل کیسه ای هدایت کرد و شیشه های حرارت سنج را نیز بداخل کیسه انداخت.</p><p dir="rtl">با تاریک کردن اتاق و روشن کردن شعله می توان جیوه ها را بهتر پیدا کرد.</p><p dir="rtl">تکه های ریز جیوه را می توان با نوار چسب جمع کرد.</p><p dir="rtl">کولر را بعد از یک ربع روشن کنید.</p><p dir="rtl">دماسنج تیمپانیک: این وسیله با نور مادون قرمز انتشار گرما را می سنجد. در حدود چند ثانیه می تواند نتیجه را بیان کند ولی نیاز به دقت در بکارگیری آن می باشد و قیمت گرانی دارد. این وسایل دارای پوشش یکبار مصرف برای هر بیمار هستند.</p><p dir="rtl">دماسنج نواری پیشانی: کریستالهای مایع آن می توانند با گرمای خاصی تغییر ماهیت دهند و رنگشان عوض شود.</p><p dir="rtl">دماسنج های الکترونیکی: این نوع همراه با دستگاه های مانیتورینگ بیمار هستند که بصورت قطعه کوچکی از فلز می باشند که با پوست در تماس قرار می گیرند و درجه حرارت مداوم بیمار را بروی صفحه نمایش نشان می دهند.</p></div> text/html 2013-10-10T20:25:59+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی همودیالیز چیست؟همودیالیز http://or88bushehr.mihanblog.com/post/444 <h2 class="hl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><span style="font-size: small; line-height: 1.5em;">شایع‌ترین روش برای درمان نارسایی پیشرفته و دائمی کلیه است</span></h2><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><div id="ctl00_MiddleColumnContent_NormalNews"><div class="shownews-box"><h1><font size="2">سالم با خارج کردن مایع، مواد معدنی و مواد زائد اضافی خون شما را پاک نگه می‌دارند. آنها در عین حال هورمون‌هایی را می‌‌سازند که استخوان‌های شما را مستحکم نگه می‌دارد و به تولید خون در بدن کمک می‌کند. هنگامی که کلیه‌ها دچار نارسایی می‌شوند،‌ مواد زائد زیانبار در بدن شما تجمع پیدا می‌کنند، فشار خون شما ممکن است بالا رود، مایعات در بدن شما تجمع پیدا می‌کند و ممکن است سلول‌های قرمز خون به اندازه کافی در بدن شما تولید نشود.</font></h1></div></div></div> text/html 2013-10-10T20:25:54+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی روش ساکشن راههای هوایی http://or88bushehr.mihanblog.com/post/443 <h2 class="hl" style="text-align: center; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68);"><img border="0" hspace="0" alt="" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNwxCr3DT3V42ZQeiXaBdlfmQNY0iZ1AlR98kgX3z4v_G5dgv18qTVoQEx" style="font-size: 9pt; line-height: 1.5em;"></h2> text/html 2013-10-05T05:08:12+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما این چه وضعشه!!! http://or88bushehr.mihanblog.com/post/375 <p align="center"><font size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#009900">این چه وضعشه!!!یکی پاشه با من بیاد بریم سربازی</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></font></p> <p align="center"><font size="4"><font color="#ff6666">رفیقم رفیقای قدیم</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/33.gif"></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="3">مرا دوست عجیبی بود روزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رفیقای شفیقی بود روزی!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000" size="3">رفیقانم برفتندو مرا تنها گذاشتند&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;زمان آشخوری مرا اینجا گذاشتند&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></font></p> <p align="center"><font size="4">حالاکه اینطوره منم دیگه مطلب علمی نمیزنم و.....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#cc0000" size="4">آقا من اعتراااااااض&nbsp;دارم!یه نگاهی به دوروبرتون بندازید!!!</font></p> text/html 2013-10-04T21:18:40+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی آزمایش موفقیت‌آمیز اولین پای مصنوعی قابل کنترل با قدرت ذهن (به همراه ویدیو) http://or88bushehr.mihanblog.com/post/379 <img src="http://s3.picofile.com/file/7954329137/Mind_Controlled_Bionic_Leg_01.jpg" alt="آزمایش موفقیت‌آمیز اولین پای مصنوعی قابل کنترل با قدرت ذهن"> text/html 2013-10-04T21:11:56+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی گزارش تصویری حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی http://or88bushehr.mihanblog.com/post/377 <h2 class="title icon" style="margin: 0px; padding: 10px 0px 10px 10px; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="font-size: small;">در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه دوسالانه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، کارگاه های آموزش عملی توسط اداره تجهیزات پزشکی در سالن همایش نمایشگاه بین المللی فارس برگزار گردید.</span></h2><div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><div id="post_message_154742" style="margin: 0px; padding: 0px;"><blockquote class="postcontent restore " style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; word-wrap: break-word;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#666666"><font size="2"><img src="http://bme711.persiangig.com/bme711.ir/Gallery/ME-Exhibition-92/Photos/Fars%20ME%20Exhibition%2028.jpg" border="0" alt="" style="border: 0px; max-width: 800px;"></font></font><font color="#666666"><font size="2"><font color="#333333">کارگاه های آموزش عملی برگزار شده در نمایشگاه به شرح زیر می باشد:</font></font></font><font color="#666666"><font size="2"><font color="#333333"><b>کارگاه آموزشی PACS و DDR</b>&nbsp;نهم مهرماه 1392</font><br><font color="#333333"><b>کارگاه آموزشی ونتیلاتور پرتابل (گروه 1)</b>&nbsp;دهم مهرماه 1392</font><br><font color="#333333"><b>کارگاه آموزشی کنترل عفونت (گروه 1)</b>&nbsp;دهم مهرماه 1392</font><br><font color="#333333"><b>کارگاه آموزشی ونتیلاتور پرتابل (گروه 2)</b>&nbsp;یازدهم مهرماه 1392</font><br><font color="#333333"><b>کارگاه آموزشی کنترل عفونت (گروه 2)</b>&nbsp;یازدهم مهرماه 1392</font></font></font></div><font color="#666666"><font size="2"><font color="#333333">همچنین دکتر هاشمی ، رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: نوزدهمین نشست مدیران بخش تجهیزات پزشکی سراسر کشور با حضور ۳۵ رئیس بخش تجهیزات پزشکی به مدت یک روز برگزار میشود.</font></font></font></blockquote></div></div> text/html 2013-10-02T20:26:01+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی اصول و فنون فرد سیار - تزریقات http://or88bushehr.mihanblog.com/post/445 <h2 class="hl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><strong style="font-size: 9pt; line-height: 1.5em;">تزریقات...&nbsp;&nbsp; Injection</strong></h2><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p></p><p>بر حسب مورد استفاده تزریقات ممكن است عضلانی . داخل جلدی (پوستی).زیر جلدی .مفصلی ویا موضعی باشد. در اكثر تزریقات سرنگ 2 تا 5 میلی لیتر(سی سی)&nbsp;كافی است&nbsp;ولی برای مقاصد خاص ممكن است نیاز به سرنگهای اختصاصی وجود داشته باشد(نظیر سرنگ&nbsp;انسولین و توبر كولین ). هر چه نمرهء سر سوزن ها بیشتر میشود طول و قطر سر سوزن كاهش می یابد&nbsp;</p></div> text/html 2013-10-02T18:51:49+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی استانداردهای اتاق عمل جراحی http://or88bushehr.mihanblog.com/post/383 <div class="smallfont" style="font-size: 11px; font-family: Tahoma; color: rgb(32, 32, 32);"></div><div id="post_message_6297049" style="color: rgb(32, 32, 32); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><blockquote><font size="2">پیشرفت روزافزون دانش پزشکی همراه با رشد فزاینده دست آوردهای تکنولوژی پزشکی، امروزه ، افقهای جدیدی را در عرصه درمان و مداوای بیماران گشوده است . از سوی دیگر جراحی به عنوان یکی از اساسی ترین شیوه های درمان همه روزه ، سهم بیشتری را در بهبود و بازیافت سلامت بیماران ایفا می کند .<br><br><font color="darkred"><b>ساختمان اطاق عمل :</b></font>&nbsp;<br>درباره چگونگی طراحی و بنای اطاق عمل نظرات و آراء فراوانی وجود دارد . طرح و بنای اطاق عمل در همه بیمارستانها یکسان نیستند و بی شک بین اطاقهای عمل مختلف ، متناسب با نیازها و امکانات بیمارستان و نوع بیماران مورد پذیرش تفاوتهایی به چشم می خورد . ولی هدف اصلی در تمامی این طرحها افزایش هر چه بیشتر ایمنی بیمار و کارکنان اطاق عمل می باشد اطاقهای عمل باید بگونه ای طراحی و بنا شوند که از سویی انتشار عفونت به داخل حوزه عمل جراحی را مانع شوند واز سوی دیگر سرایت عفونت از این اطاقها به بخشهای دیگر بیمارستان را جلوگیری نمایند .&nbsp;<br>به طور کلی ساختمان اطاق عمل باید دارای چهار منطقه کاملا" مشخص باشد .&nbsp;<br><br><font color="green"><b>1 ـ ساختمان اتاق عمل :</b>&nbsp;</font><br>در این محدوده اتاقهای عمل جای دارند و عمل جراحی در آن صورت می پذیرد . قسمتها و بخشهای فرعی این ساختمان را نوعا" قسمتهای زیر تشکیل می دهند :&nbsp;<br>ـ اتاق بهبودی یا اتاق بعد از بیهوشی&nbsp;<br>ـ محل کار یا دفتر کارکنان اتاق عمل&nbsp;<br>ـ اتاق استراحت کارکنان&nbsp;<br>ـ اتاق کار بر حسب نیاز خاص&nbsp;<br>ـ اتاق آموزش همراه با ابزارهای مورد نیاز&nbsp;<br>ـ مکانی برای قرارادادن وسایل اطاق عمل&nbsp;<br><br><font color="green"><b>2 ـ منطقه ای که تمامی افراد اتاق عمل حق ورود به آنرا دارند :</b></font>&nbsp;<br>این قسمت شامل محدوده های زیر است :&nbsp;<br>ـ بخش ورودی&nbsp;<b>" Entrance "&nbsp;</b><br>ـ پذیرش یا قسمت انتقال بیماران&nbsp;<br>ـ مکان کارگران&nbsp;<br>ـ رختکن خانمها و آقایان&nbsp;<br>ـ انبار اتاق عمل&nbsp;<br>ـ محل قراردهی وسایل کثیف و آلوده&nbsp;<br>ـ چند اتاق کار&nbsp;<br><br><font color="green"><b>3 ـ منطقه یا قسمتی که فقط گروه جراحی می تواند وارد شود .</b></font>&nbsp;<br>هیچکس حق ورود به این منطقه را ندارد مگر آنکه لباس کامل اتاق عمل را بر تن کند . ضابطه حاکم بر این منطقه اصل خط قرمز<b>&nbsp;( Red Line Policy )</b>&nbsp;است . کسانی که وارد این منطقه می شوند در اتاق عمل نقش مهم و مشخصی را بر عهده دارند . این قسمت معمولا" شامل قسمتهای زیر است :&nbsp;<br>ـ اتاقهای عمل&nbsp;<br>ـ اتاق بیهوشی&nbsp;<br>ـ اتاق آماده سازی و شستشوی دستها ( اسکراب )&nbsp;<br>ـ اتاق پوشیدن لباس مخصوص عمل جراحی<br>ـ اتاق آماده سازی وسایل جراحی<br>ـ انبار و محل نگهداری وسایل مورد نیاز اتاق عمل<br><br><font color="green"><b>4 ـ منطقه اتاق عمل</b></font>&nbsp;<br>در این منطقه اعمال جراحی انجام می شود و باید ابزار و دستگاههای مورد نیاز به گونه ای قابل دسترس در اختیار جراح قرار گیرد . به طور کلی اتاق عمل نباید بی اندازه بزرگ و یا بسیار کوچک باشد . تخت عمل باید در محلی قرار گیرد که کارکنان اطاق عمل براحتی و آزادی کامل بتوانند کار خود را انجام دهند .<br><br><br></font><font size="2" style="color: rgb(32, 32, 32); text-decoration: none;"><a rel="nofollow" href="http://www.medicalequipment.ir/" target="_blank" style="color: rgb(32, 32, 32); text-decoration: none;">منبع</a></font></blockquote><div><br></div></div> text/html 2013-09-30T16:16:25+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی مراسم دانش آموختگی خودمون - عکس بهتر از این نبود http://or88bushehr.mihanblog.com/post/339 <img src="http://forum.lianportal.com/attachments/6779d1380557246-img_7390.jpg"> text/html 2013-09-28T15:02:30+01:00 or88bushehr.mihanblog.com عماد راهپیما ۱۰ اصل برای اینکه ذهنی آرام داشته باشید... http://or88bushehr.mihanblog.com/post/338 <STRONG>ذهن خالی، محل مورد علاقه شیطان است. تمام كارهای شیطانی در ذهن خالی روی خواهد داد. ذهن خود را با افكار مثبت و با ارزش پر كنید.<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></STRONG> text/html 2013-09-27T08:37:35+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی دستگاه الکتروشوک قلبی (دفیبریلاتور) در ایران ساخته شد http://or88bushehr.mihanblog.com/post/337 <img src="http://s2.picofile.com/file/7934818488/Osatu_Bexen_Reanibex_700.jpg"> text/html 2013-09-27T08:35:49+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی ساخت رباتی برای خارج کردن لخته های خون از مغز (به همراه ویدیو) http://or88bushehr.mihanblog.com/post/335 <img src="http://s2.picofile.com/file/7888410107/Cannula.jpg"> text/html 2013-09-27T08:35:48+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی كلاه هوشمند سونی ، ابزاری جدید برای جراحی لاپاراسکوپی http://or88bushehr.mihanblog.com/post/334 <img src="http://s4.picofile.com/file/7868802147/Sony_Surgical_HeadMount_01.jpg"> text/html 2013-09-27T08:35:38+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی آشنایی با پالس اکسی متر (Pulse Oximeter) http://or88bushehr.mihanblog.com/post/333 <img src="http://s2.picofile.com/file/7832387632/Pulse_Oximeter_01.jpg"> text/html 2013-09-27T08:33:21+01:00 or88bushehr.mihanblog.com محمد جواد بردستانی ساخت چاقوی هوشمندی که بافت سرطانی را شناسایی میکند (به همراه ویدیو) http://or88bushehr.mihanblog.com/post/332 <img src="http://s4.picofile.com/file/7856818381/iKnife_01.jpg">